Organisation och personal

15.5 Institutionen för informatik och media

Studerandeexp, rum A334 Ekonomikum: måndag-tisdag 12.00-14.00,
onsdag-torsdag 10.00-12.00

Studievägledning, rum A332 Ekonomikum. Mottagning enligt överenskommelse.
studievagledare@im.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1010, 018-471 1011
Fax:
018-471 7867
E-post:
infoim.uu.se

Webbplats

Prefekt/motsv:
Jenny Eriksson Lundström 018-471 5163
Bitr. prefekt :
Mats Edenius 018-471 5176
Studierektor grundnivå:
Anneli Edman 018-471 1025
Ylva Ekström 018-471 1034
Andreas Hedrén 0498-108270, 018-471 8270
Therese Monstad 018-471 1018
Göran Svensson 018-471 1514
Claes Thorén 018-471 1019
Studierektor avancerad nivå:
Anneli Edman 018-471 1025
Ylva Ekström 018-471 1034
Therese Monstad 018-471 1018
Studierektor forskarnivå:
Franck Tétard 018-471 5167
Studievägledare:
Tina Kekkonen 018-471 1070
Kursadministration:
Anna-Lena Torstensson- Kåberg 018-471 1011
Sophie Skogehall 018-471 1010
Ekonomiadministration:
Eva Enefjord 018-471 3321
Eva Karlsson 018-471 5138
Katalogadministration:
Eva Enefjord 018-471 3321
Personaladministration:
Eva Enefjord 018-471 3321
IT-ansvarig:
Pierre Hjälm 018-471 1044

Anställda och övriga verksamma