Organisation och personal

8 The Svedberg-laboratoriet

The Svedberg-laboratoriet är sedan 1 jan 2016 en avdelning vid Inst för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress:
Thunbergsv. 3D, 752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533, 751 21 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3845
E-post:
tsltsl.uu.se

Webbplats