Organisation och personal

14.2 Institutionen för lingvistik och filologi

Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se

Programsamordnare för Orientalistikprogrammet:
Sina.Tezel@lingfil.uu.se
Programsamordnare för Språkteknologiprogrammet:
Mats.Dahllof@lingfil.uu.se
Programsamordnare för Tidiga språk och kulturer (TSK):
Christiane.Schaefer@lingfil.uu.se
Samordnare för Lingvistik:
Lingvistik@lingfil.uu.se

Använd följande e-postadresser till institutionen:
prefekt@lingfil.uu.se
studierektor@lingfil.uu.se (gu)
grekiska@lingfil.uu.se
personal@lingfil.uu.se
latinfragor@lingfil.uu.se
webmaster@lingfil.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2252
E-post:
infolingfil.uu.se
Webbplats:
http://www.lingfil.uu.se
Prefekt/motsv:
Beáta Megyesi 018-471 7860
Stf. prefekt:
Jakob Andersson 018-471 2097
Bitr. prefekt :
Jakob Andersson 018-471 2097
Studierektor grundnivå:
Helena Löthman 018-471 1486
Studierektor avancerad nivå:
Helena Löthman 018-471 1486
Studierektor forskarnivå:
Christer Henriksén 018-471 6845
Ekonomiadministration:
Georg Sundelin 018-471 1413
Katalogadministration:
Johan Heldt 018-471 1418
Inga-Lill Holmberg 018-471 5124
Personaladministration:
Johan Heldt 018-471 1418
Inga-Lill Holmberg 018-471 5124
IT-ansvarig:
Bengt Dahlqvist 018-471 1417
Per Starbäck 018-471 1458
Webmaster:
Bengt Dahlqvist 018-471 1417

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Anställda och övriga verksamma