Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

33.1.8.2 Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 752 37 UPPSALA
Postadress: Institutionen för teknikvetenskaper, Box 534, 751 21 Uppsala

Forskningsledare :
Fredrik Nikolajeff 018-471 3036