37.3 Tandemlaboratoriet

Föreståndare: Daniel Primetzhofer.Telefon manöverrum: 3046

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 529, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-555736

Anställda och övriga verksamma