Organisation och personal

40.1 Biomedicinskt centrum (BMC)

Områdesföreståndare: Kristofer Rubin ankn. 4116
Bitr områdesföreståndare:
Intendent: Daniel Karlsson ankn. 4022
IT-intendent: Gunnar Herlitz ankn. 4050

Kontakt

Besöksadress:
Husarg. 3
Postadress:
Box 570, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.bmc.uu.se/

Hitta hit

Husarg. 3