Organisation och personal

40.1 Biomedicinskt centrum (BMC)

Områdesföreståndare: Leif Kirsebom ankn. 4068
Bitr områdesföreståndare: Gunilla Westermark ank. 4169
Intendenter: Daniel Karlsson ankn. 4022
IT-intendent: Gunnar Herlitz ankn. 4050

Kontakt

Besöksadress:
Husarg. 3
Postadress:
Box 570, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.bmc.uu.se/

Hitta hit

Husarg. 3