Organisation och personal

15.4 Företagsekonomiska institutionen

Samordnare ekonomprogrammet: Leena Avotie 1498
Samordnare kandidatprogrammet, Campus Gotland: Mathias Cöster 0498-108393

Samordnare masterprogrammet i företagande och ledning: Sabine Gebert Persson 2769
Samordnare masterprogrammet i redovisning och finansiering: Jan Lindvall 7203
Samordnare SUMA-programmet (Stockholm Uppsala Master of Accounting): Arne Sjöblom 1361
Samordnare magisterprogrammet i entreprenörskap: Ivo Zander 1355
Samordnare magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning, Campus Gotland: Anna Ljung 1372

Studierektor forskarutbildningen: Desirée Holm 1378
Studierektor internationella verksamheten: James Sallis 1602
Studierektor uppdragsutbildningen: Mikael Gidhagen 1397
Studierektor Campus Gotland: Mathias Cöster 0498-108393
Studierektor handelsrätt: Magnus Strand 1242

Expeditionen: 1976, öppet må, ti, to 10-12, ons 12:30-14:30.

Studievägledningen, kandidatnivå: besöksmottagning må, ti, to 10-12, ons 12.30-14.30
Studievägledningen, kandidatnivå: telefonmottagning, 8110, må, to 10-12, studievagledning@fek.uu.se

Studievägledning, masternivå: besöksmottagning må, ti, to 10-12, ons 12.30-14.30
Studievägledning, masternivå: 1373, telefonmottagning: to 10-12
master@fek.uu.se

Kansliet för utlandsstudier: må, ti, to 10-12, ons 12.30-14.30
incoming@fek.uu.se, outgoing@fek.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1976
Fax:
018-471 6810, 018-471 7218
E-post:
infofek.uu.se
Webbplats:
http://www.fek.uu.se/
Prefekt/motsv:
Jaan Grünberg 018-471 5741
Stf. prefekt:
Arne Sjöblom 018-471 1361
Bitr. prefekt :
Arne Sjöblom 018-471 1361
Studierektor grundnivå:
Mathias Cöster 0498-108393
Magnus Strand 018-471 1242
Studierektor avancerad nivå:
Jan Lindvall 018-471 7203
Sabine Gebert Persson 018-471 2769
Studierektor forskarnivå:
Desirée Holm 018-471 1378
Studievägledare:
Malin Adermon 018-471 8110
Niklas Cedervall 018-471 1373
Maria Johansson 018-471 8110
Kursadministration:
Helena Bouveng 018-471 1490
Golondrian Janke 018-471 1356
Johan Linné 018-471 2772
Nils Lundin 018-471 1991
Emelie Schmidt Wikborg 018-471 1352
Ekonomiadministration:
Annica Björk 018-471 1360
Sirpa Mikkola 018-471 1350
Katalogadministration:
Inka Ollikainen 018-471 1379
Personaladministration:
Inka Ollikainen 018-471 1379

Hitta hit

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Anställda och övriga verksamma