Organisation och personal

3.12.4 Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum)

Ingår som en del av Personalavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Sturegatan 4,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
Kompetensforumuadm.uu.se
Webbplats:
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Hitta hit

Sturegatan 4,

Anställda och övriga verksamma