Organisation och personal

3.10.4 Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum)

Ingår som en del av Personalavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Sturegatan 4,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
Kompetensforumuadm.uu.se
Webbplats:
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9
Enhetschef:
Carin Eriksson Lindvall 018-471 6840

Hitta hit

Sturegatan 4,

Anställda och övriga verksamma