Organisation och personal

3.2.4 Enheten för upphandling och inköp

Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 887, 751 08 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7788
Fax:
018-471 7910
Enhetschef:
Roger Himmelsköld 018-471 7744
Personaladministration:
Simon Lundin

Hitta hit

Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2B, hus 3, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma