Organisation och personal

Sök anställd

Fyll i ett eller flera av fälten.

Sök enhet

Fyll i namn eller del av namn.

33.1.4 Fasta tillståndets fysik

Ekonomiadm: 018-471 3024

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1,
Postadress: Box 534, 751 21 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 3024
Fax: 018-471 3270

Forskningsledare :
Peter Svedlindh 018-471 3135

Anställda och övriga verksamma