3.9.2.2 Registrator

Ingår som en del av Juridiska avdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 2000
E-post:
Registratoruu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/stod/registrator

Anställda och övriga verksamma