Göran Ericsson

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
goran.ericsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3446
Mobiltelefon:
070-1679005
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Rumsnummer:
Å 12267
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA