Mats Morell

professor vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
mats.morell[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1217
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA