Greta Hultqvist

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
greta.hultqvist[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 4802
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

biträdande universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Proteinläkemedelsdesign

E-post:
greta.hultqvist[AT-tecken]farmbio.uu.se
Telefon:
018-471 4015
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Rumsnummer:
BMC C4:2
Besöksadress:
BMC, Husargtan 3
75124 uppsala
Postadress:
Box 591
75124 Uppsala