Mattias Belting

gästprofessor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskargrupp Karin Forsberg Nilsson

E-post:
mattias.belting[AT-tecken]igp.uu.se
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA