Mikael Pettersson

1:e forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Mikael.Pettersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3877
Mobiltelefon:
070-1679192
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kort presentation

Medarbetare i projektgruppen för avveckling av TSL. Arbetar med maskinunderhåll, föremålshantering, dokumentation och webb.

Har sedan 1988 arbetat med Gustaf Werner-cyklotronen vid TSL. Började som operatör med uppgifter inom drift och underhåll, arbetade därefter i kontrollsystemsgruppen med utveckling och underhåll av styrsystemet för anläggningen, och har under senare år arbetat som cyklotronchef med ansvar för drift och underhåll av partikelacceleratorn Gustaf Werner-cyklotronen.

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.