Organisation och personal

Elisabeth Långström

utbildningssamordnare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
elisabeth.langstrom[AT-tecken]ibg.uu.se
Telefon:
018-471 4138
Mobiltelefon:
070-1679052
Fax:
018-471 4689
Besöksadress:
Rum EBC IBGs kansli. EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1
Postadress:
Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar sedan april 2017 som studierektor vid IBG, med särskilt ansvar för kurser och program på kandidatnivå. Jag har ansvar för hantering av fusk och plagiat på biologiska sektionens utbildningar.

Jag har en bakgrund som forskare i systematisk botanik och undervisar en del inom min tjänst.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: webb medarbetarportalen intern kommunikation extern kommunikation information botanik fusk och plagiat boraginaceae echiochileae echichilon webmaster botany plagiarism and cheating communication nyhetsbrev undervisning studierektor study director

Mina kurser

Biografi

Undervisning

Min undervisning sker i samarbete med Avdelningen för systematisk biologi på EBC och några andra kurser som ges av IBG. Jag undervisar på kursen Floristik och faunistik 10 hp under somrarna. Jag brukar också hålla botanikföreläsningar på kursen Biovetenskap 30 hp, hålla föreläsningar om fusk och plagiat, hur man gör bra postrar samt handleda examensarbeten för lärarstudenter.

Bakgrund

Jag studerade större delen av min biologutbildning vid Uppsala universitet med ett kort avbrott för att studera skogsbiologi och skogsvård i Umeå. Mitt forskningområde är systematisk botanik. Jag doktorerade på strävbladsväxter (familjen Boraginaceae) 2002. Efter min doktorsavhandling skapade jag tre Internetbaserade kurser: en Linnékurs på svenska, en farmakognosikurs och en Linnékurs på engelska, och jag skrev två åtgärdsprogram för hotade gräsarter åt Naturvårdsverket. Mitt jobb som informatör för EBC inleddes i januari 2005 och jag började som ordinarie informatör åt IBG 2008.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.