Carl Reinhold Bråkenhielm

seniorprofessor emer. i empirisk livsåskådningsforskning, 90 vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

E-post:
Brakenhielm[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. efter överenskommelse

Akademiska meriter: TD, FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.