Organisation och personal

Paul Barklem

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
paul.barklem[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5981
Besöksadress:
Rum Å 63121 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, docent i astrofysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.