Organisation och personal

Sten Hagberg

professor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen

E-post:
sten.hagberg[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7030
Fax:
018-471 7029
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag är lärare och forskare i kulturantropologi. Sedan närmare 30 år bedriver jag antropologisk forskning i Burkina Faso och på senare tid också i Mali. År 1998 disputerade jag på en avhandling om lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Numera handlar min forskning mest om politisk kultur, kommunaldemokrati och utveckling samt folklig kamp. Jag är också ordförande för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.