Organisation och personal

Staffan Andersson

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi

E-post:
staffan.andersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3520
Besöksadress:
Rum Å:10265 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, excellent lärare

Mina kurser

Biografi

Jag är universitetslektor i fysik samt docent i fysikens didaktik. Efter att tidigare ha forskat inom molekylfysik blev jag under 2000-talets början allt mer intresserad av utbildningsfrågor samt universitetspedagogisk- och ämnesdidaktisk forskning.

För närvarande kombinerar jag ämnesdidaktisk forskning i fysik med uppdraget som föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning i matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT). Sedan 2009 är jag även medlem av tekniskt naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR).

Jag är också medlem i Uppsala universitets mentorsnätverk. Jag har erfarenhet av att undervisa på all universitetets utbildningsnivåer och har använt de flesta olika undervisningsformer. Särskilt intresserad är jag av olika aktiva undervisningsformer som bygger på stort studentengageman.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.