Organisation och personal

Anna Sarkadi

professor/specialistläkare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anna.sarkadi[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6572
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor och specialist i socialmedicin, forskargruppsledare för CHAP , Child Health and Parneting som fick 2016 års Barnrättspris. Mitt huvudsakliga intresse är intervetionsforskning och förbättringskunskap. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow

Jag har sju nuvarande och sex disputerade doktorander. Jag handleder även uppsatsstudenter.

Jag är medlem i det pedagogiska mentorsnätverket och sitter i etiknämnden i Uppsala.

Jag har även en blogg och finns på Twitter.

 

 

 

Akademiska meriter: MD, PhD, docent

Mina kurser

Biografi

Jag är forskargruppsledare i en grupp som arbetar med forskning inom barnhälsovård och föräldraskap. Vi genomför studier för att förbättra stödet som BVC, socialtjänsten, förskolan och skola ger barn och deras familjer. Vi fokuserar på metoder att förebygga psykisk ohälsa och på hur man använder samhällets resurser på ett optimalt sätt. Länken till forskargruppens hemsida finner du här.

Jag är läkare med specialitet inom socialmedicin och docent i socialpediatrik. En socialmedicinare har befolkningen, snarare än enskilda personer, som sin ”patient”. Vi intresserar oss för samhällets inverkan på hälsa och hur system bäst utformas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

För att göra forskningen tillgänglig för en bredare publik har jag en blogg som heter Parenting Research Blog där jag utgår från vardagshändelser i mitt liv med våra tre barn och knyter det till forskningsrön.

I min forskargrupp använder vi oss av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och värdesätter forskning som kommer till praktisk nytta. Gruppen är tvärvetenskaplig med såväl samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin representerad bland våra forskare. Studenter från samtliga discipliner som finns hos oss är välkomna att skriva sin uppsats i gruppen. 

Jag är medlem i den regionala etikprövningsnämnden och brinner för etik och kvalité i forskning.   

Jag har sju aktuella doktorander och fem disputerade sedan tidigare. Jag undervisar på såväl grund- som master- och forskarnivå och har ett stort intresse för universitetspedagogik. Jag har erfarenhet av föreläsningar, seminarier, PBL, videofeedback sessioner och workshops i undervisningen.

Jag tror på samtalet som metod till utveckling och är även medlem i mentorsnätverket för att hjälpa lärarkollegor reflektera kring sin pedagogik.

Jag kommer ursprungligen från Ungern och har bott i Sverige sedan 1995. Vill du läsa mer om mig så kan du gå til UNTs intervju här.

År 2013 erhöll jag Landstingets Forksningspris för min forskning. Jag är medlem i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och är vald till Honorary Research Fellow vid Murdoch Childrens Research Institute i Melbourne. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow och arbetar med förbättringsprojekt i vården. 

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.