Organisation och personal

Mia Ramklint

universitetslektor univ.lekt. vid Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri

E-post:
Mia.Ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5233
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

docent vid Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

docent vid Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Läkare, specialist i barn & ungdomspsykiatri och psykiatri. Docent. Anställd som universitetslektor.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Biografi

Jag forskar i gruppen "Psykiatri" ( http://www.neuro.uu.se/forskning/Psykiatri/ ) som arbetar utifrån stress-sårbarhetsmodellen. Detta är en modell där arv och miljö interagerar i utvecklingen av psykisk sjukdom. Jag studerar bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos patienter inom psykiatrin. Finns det en gemensam sårbarhet hos patientgrupper med liknande symtom? Är det olika livshändelser som påverkar vilka symtom som utvecklas? Jag arbetar även med metodutveckling. Det handlar om behandlingsmetoder och metoder för bedömning. Hur skall problemen identifieras, diagnosticeras, behandlas, och hur skall behandlingarna utvärderas?

Jag undervisar i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri på flera utbildningar vid Uppsala Universitet. Jag är studierektor i psykiatri och är med i programkommittén för läkarprogrammet och sedan 2016 arbetar jag även inom pedagogiska enheten på läkarprogrammet. År 2016 blev jag antagen som excellent lärare.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.