Organisation och personal

Gunnel Larsson

universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
gunnel.larsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0112
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

arvodist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: Lärare, studierektor termin 3 sjuksköterskeprogr.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.