Marika Edoff

professor i fasta tillståndets elektronik, ssk solceller vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Marika.Edoff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7249
Mobiltelefon:
070-4250895
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Professor i Fasta Tillståndets Elektronik, ssk solceller. Verksam som ledare för tunnfilmssolcellsgruppen, men även engagerad mer allmänt i solenergi. Ställföreträdande vice-rektor för Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet. Ledamot i Energimyndighetens Utvecklingsplattform Kraft. En av fyra grundare av solcellsföretaget Solibro.

Vetenskapliga intressen: Cu(In,Ga)Se2-solceller. Materialforskning och karakterisering, både av solceller och material. Tunnfilmstekniker.

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.