Organisation och personal

Annica Thorszelius

teckenspråkstolk vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mobiltelefon:
070-4250613
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

samordnare vid Studentavdelningen, Enheten för studie- och karriärvägledning; Stöd till studenter med funktionsnedsättning

E-post:
annica.thorszelius[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1918
Mobiltelefon:
070-4250613
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.