Organisation och personal

Martin Holmberg

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
martin.holmberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1068
Mobiltelefon:
070-4250543
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Studievägledare för:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
  • Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Akademiska meriter: TD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.