Susanna Erlandsson

postdoktor vid Historiska institutionen

E-post:
susanna.erlandsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7129
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare med ett särskilt intresse för nya sätt att skriva historia om internationella relationer. Disputerade den 8 maj 2015 på den trefaldigt prisbelönta avhandlingen Window of opportunity. Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948. Arbetar nu som internationell postdoktor vid Uppsala universitet/Universiteit van Amsterdam med projektet "Världen i vardagsrummet. Diplomatins inofficiella aktörer och politiska praktik 1940–1958".

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag studerade modern historia vid Universiteit van Amsterdam i Nederländerna och American Studies vid Smith College i Massachusetts, USA. Efter min masterexamen 1998 jobbade jag utanför akademin, bland annat som redaktör, innan jag återvände till universitetsvärlden som doktorand i januari 2010.

I maj 2015 fick jag min doktorsexamen i historia vid Uppsala Universitet. Min avhandling, en jämförelse av svenska och nederländska säkerhetspolitiska idéer och strategier 1942–1948, visade bland annat att neutralitet och allians i praktiken inte var så olika som de kan verka och att resonemangen bakom de två ländernas olika säkerhetspolitiska val var påfallande lika. Avhandlingen belönades av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala med Westinpriset, fick Geijerpriset för bästa avhandling i historia vid Uppsala universitet, samt tilldelades pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungliga Vitterhetsakademien.

Efter min disputation arbetade jag ett och ett halvt år som vikarierande universitetslektor vid historiska institutionen, Uppsala universitet. Sedan 1 augusti 2017 är jag anställd som internationell postdoktor med utlandsstationering vid Universiteit van Amsterdam, Nederländerna. Jag fortsätter mitt arbete med att utveckla mer nyanserade begreppsramar för historieskrivning om internationella relationer. I mitt postdok-projekt använder jag mig av en närstudie av ett nederländskt diplomatpar för att undersöka hur den diplomatiska kulturen påverkade politiska beslut på 1940- och 1950-talet.

Forskning

Behind the scenes: how non-officials and personal politics helped shape the post-war world, 1940–1958

My current research project focuses on the political culture of the Western community of diplomats in the eventful years 1940–1958. Much of the scholarship on how the post-war world was built has dealt only with decisionmakers’ public lives, overlooking that diplomats’ personal relationships and social networks probably had a powerful effect on policy. This project uses an in-depth case study of one well-connected diplomatic couple as a way to link the concept of political culture to the history of international relations in a gender-conscious way. Dutch diplomat Eelco van Kleffens was involved in many of the big post-war projects like the UN and NATO. His personal archive and his wife Margaret’s extensive diaries offer detailed insight into everyday diplomatic culture. With techniques and approaches drawn from network theory, gender history and cultural history, these materials allow the mapping of elusive practices on the border between public and private, secret and official, male and female. The study will deliver a fresh view of how the post-war world was built in practice. It highlights actors who do not appear in public records and are often overlooked in the history of international relations, and creates knowledge about the behind-the-scenes processes and connections that influenced political decision-making.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.