Organisation och personal

Boukjan Aukes

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; System- och klientstöd

E-post:
boukjan.aukes[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7818
Mobiltelefon:
070-1679068
Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum
Lägerhyddsvägen 2B, hus 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887
751 08 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar med support för Infoglue och medarbetarportalen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.