Annie Woube

universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi

E-post:
annie.woube[AT-tecken]etnologi.uu.se
Mobiltelefon:
070-2124669
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
annie.woube[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 5774
Mobiltelefon:
070-2124669
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Fil Dr. i etnologi, Uppsala universitet 2014

Forskningsfokus

Jag är etnolog och forskar om motionslopp för kvinnor, s.k. tjejlopp som kulturellt fenomen genom arkivstudier, studier av sociala medier samt etnografiskt fältarbete under tjejlopp såsom Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och Vårruset. Jag disputerade 2014 med en avhandling om svenska medborgare som flyttat och bosatt sig på Costa del Sol i södra Spanien genom livsstilsmigration. Avhandlingen är baserad på längre etnografiskt fältarbete på plats i kuststaden Fuengirola. Fältarbetet var fokuserat på samtalsintervjuer, deltagande upplevelser samt observationer. I avhandlingen studerar jag tillhörighetsskapande processer genom teoretiska perspektiv som fenomenologi, identifikationsteori, transnationalitet, diaspora studier. Jag är också intresserad av levnadsberättelser och materialitet.

Forskningsfält:

Kvinnors motionsidrottande med fokus på genus, nation, vithet, etnicitet, den åldrande kroppen, hälsa, självförverkligande. Livsstilsmigration, mobilitet, transnationalitet, tillhörighet, diaspora, hem och hemma-skapande processer.

Pågående projekt:

Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om tjejlopp som kulturellt fenomen som jag arbetar med tillsammans med Karin S. Lindelöf. Projektet bedrivs i samarbete med Nordiska museet, Riksidrottsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Här kan du lyssna på min och Karin S. Lindelöfs podcast #56 Tjejloppens Blandband om projektet i RadioScience-serie Sommarforskarna: http://www.radioscience.se/tag/annie-woube/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.