Organisation och personal

Sara Backman Prytz

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
sara.prytz[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2485
Mobiltelefon:
073-6378916
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2014 i ämnet utbildningssociologi, med inriktning mot utbildningshistoria.
Sedan hösten 2015 vikarierar jag som universitetslektor i utbildningssociologi.

Jag är också en av två ledare för forskningsnoden "Mediehistoria - 1750-1850".

Jag är medlem i Uppsala universitets mentorsnätverk och tar gärna mentorsuppdrag från alla discipliner!

Jag har själv flera års erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, på såväl yrkesprogram som fristående kurser. De undervisningsformer jag själv har mest erfarenhet av är seminarier, föreläsningar, workshops. Jag har också undervisat en hel del på distans.

Att få tid och möjlighet att genomföra samtal om undervisning är givande för både mentor och adept, och min förhoppning är att min mentorshandledning skall leda till givande reflektioner.  

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.