Per-Erik Nilsson

forskare och Föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
per-erik.nilsson[AT-tecken]cemfor.uu.se
Telefon:
018-471 2167
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i religionssociologi och arbetar som föreståndare och forskare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR).

I min forskning fokuserar jag på frågor som rör gränslandet mellan sekularism, religion och politik med särskilt fokus på nationalism, andrefieringsprocesser och våldslegitimering. Jag arbetar med diskursanalytisk och etnografisk metodologi.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.