Organisation och personal

Per-Erik Nilsson

postdoktor vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
per-erik.nilsson[AT-tecken]crs.uu.se
Telefon:
018-471 2167
Besöksadress:
Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4)
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

föreståndare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
per-erik.nilsson[AT-tecken]rasismforskning.uu.se
Telefon:
018-471 2167
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som forskare och lärare inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet the Impact of Religion. Under perioden 2014-2018 är jag gästforskare vid forskningsinstitutet CHERPA vid l'Institut d'Études Politiques i Aix-en-Provence, Frankrike.

Mina kurser

Biografi

Min forskning handlar i huvudsak om sekularism som politisk praktik och politisk identitet. Särskilt fokuserar jag på relationen mellan konstruktioner av sekularism och besläktade politiska begrepp i offentlig debatt och i civilsamhället i Frankrike, Sverige och Turkiet.

Syftet med min forskning är att a) undersöka hur sekularism och besläktade politiska kategorier artikuleras i offentlig debatt (statsapparat, politiska partier och massmedia) och i civilsamhället (politiska rörelser, intressegrupper och gräsrotsrörelser) och b) analysera vilka typer av politiskt handlingsutrymme dessa artikulationer legitimerar. Analysen fokuserar på tre Europeiska politiska nationella arenor: Frankrike, Sverige och Turkiet.

Min huvudsakliga frågeställning är: Hur artikuleras och används sekularism som politisk identitet och politisk praktik i offentlig debatt och i civilsamhället i Frankrike, Sverige och Turkiet?

Metodologiskt använder jag mig i huvudsak av antropologiskt/etnografiskt fältarbete för materialinsamling och diskursanalytiska perspektiv för analys av materialet som består av deltagande observationer och intervjuer, offentliga tal, motioner och deltaganden i offentlig debatt (press och tv), samt publikationer (press, web, litteratur och informationsmaterial).

Jag undervisar i diskursanalys och postkoloniala perspektiv på religion.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.