Daniel Noreland

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
Daniel.Noreland[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 3015
Mobiltelefon:
070-1679085
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

gästlärare vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
daniel.noreland[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679085
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: Tekn Dr.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.