Mateo Santurio

affärsutvecklare vid Uppsala universitet Holding AB

E-post:
Mateo.Santurio[AT-tecken]holding.uu.se
Mobiltelefon:
070-3163572
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub
75183 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

projektledare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

Mobiltelefon:
070-3163572
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.