Organisation och personal

Marco Bianchi

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
marco.bianchi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1083
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk och handledare i Språkverkstaden vid samma institution. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning och germansk språkhistoria.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Biträdande handledare till Linda Pfister

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Ledamot av Lika villkorsgruppen vid Institutionen för nordiska språk

Forskning

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.