Organisation och personal

Marco Bianchi

universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
marco.bianchi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1083
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: Torsdag 11-12

Kort presentation

Jag är universitetslektor och informatör vid Institutionen för nordiska språk och handledare i Språkverkstaden vid samma institution. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning och germansk språkhistoria.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i Språkverkstaden vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Biträdande handledare till Linda Pfister

Förtroendeuppdrag

  • Ordförande för Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för kommunikation och samverkan (KOSA)
  • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämndens kommitté för lika villkor (KLIV)
  • Ledamot av Lika villkorsgruppen vid Institutionen för nordiska språk

Forskning

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.