Marco Bianchi

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
marco.bianchi[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1083
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk och handledare i Språkverkstaden vid samma institution. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning, universitetshistoria och germansk språkhistoria.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Biträdande handledare till Linda Pfister

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Ledamot av Lika villkorsgruppen vid Institutionen för nordiska språk
  • I januari 2019 tillträder jag som biträdande prefekt vid Institutionen för nordiska språk

Forskning

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.