Göran Nygren

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen

E-post:
Goran.Nygren[AT-tecken]etnologi.uu.se
Mobiltelefon:
070-6269069
Besöksadress:
Rum 2-2045 Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i etnologi.

Forskningsområden: barn- och ungdomsforskning, skola och utbildning, funktionsnedsättningar och handikapp samt välfärdsforskning.

Mina senaste undersökningar har varit etnografiska undersökningar i skolmiljöer och med elevers erfarenheter, föreställningar, förhållningssätt och handlingsstrategier i fokus. Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om grundskoleelevers förhållningssätt till skolan och framtiden.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.