Per Gustafson

forskare i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
Per.Gustafson[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6509
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag doktorerade i sociologi vid Göteborgs universitet 2002 och är verksam vid IBF sedan 2005. Merparten av min forskning handlar om olika former av rörlighet (resor, migration) och förhållandet mellan rörlighet, plats och rumslig förankring. Vad innebär det att leva i en värld som alltmer präglas av olika former av rörlighet? Vilken innebörd får platser och rumslig förankring för mobila människor? Jag har studerat rörlighet och dess konsekvenser, dels för människor i allmänhet, dels inom tre specifika områden: internationell pensionärsmigration, arbetsrelaterat resande, och dubbelt medborgarskap i samband med internationell migration.

Mina teoretiska inspirationskällor finns bland annat i mobilitetsforskning och transnationell migrationsforskning, men min forskning anknyter också till centrala sociologiska teman som genus, ålder, social stratifiering och etnicitet.

Utöver min forskning om resor och migration har jag till och från forskat inom andra samhällsvetenskapliga områden. I ett nyligen avslutat projekt studerade jag åldersskillnader i parförhållanden och hur de påverkar när människor går i pension. Jag har också forskat om bl.a. genusperspektiv på olyckor och risk, om attityder till arbetslöshetsförsäkringen och till de arbetslösa, och om deltagande i ett lokalt demokratiprojekt.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.