Organisation och personal

Therese Hedberg

systemadministratör vid IT-avdelningen, IT-staben

E-post:
therese.hedberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7478
Mobiltelefon:
070-4250217
Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum
Lägerhyddsvägen 2B, hus 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887
751 08 UPPSALA

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; System- och klientstöd

E-post:
therese.hedberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250217
Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum
Lägerhyddsvägen 2B, hus 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 887
751 08 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar med kravanalys, metodutveckling och metodstöd på IT-avdelningen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.