Elina Ekoluoma

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen

E-post:
Elina.Ekoluoma[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Rum 2-3048 Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i kulturantropologi och skriver min avhandling om turism till Filippinerna. Mer specifikt undersöker jag de sociokulturella förändringsprocesserna som är involverade när en liten fiskeby på några decennier förvandlas till en internationell sex- och dykturismort. Mina intresseområden är främst hur olika identitieter och sociala hierarkier formas och omformas i samband med en snabb turismutveckling.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.