Eva Malmeström

kursadministratör vid Juridiska institutionen, Administration och service

E-post:
Eva.Malmestrom[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2028
Mobiltelefon:
070-1679259
Besöksadress:
Riddartorget
75120 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Kursadministratör

Terminskurs 3

Fördjupningskurser
Barnrätt
Economic Foundations of Private Law
European Labour Law
EU-Criminal Law
Fastighetsrätt
Förmögenhetsrättslig familjerätt
Grundläggande rättigheter i Europa
International Commercial Arbitration
Introduction to European Law
Kommersiella och privata fastigheter - rättshandlingar i praktiken
Immaterialrätt
Sak och Insolvensrätt
WTO Law

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.