Rikard Engblom

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen

E-post:
rikard.engblom[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsprojekt tittar jag på hur det är att komma som flykting till landsbygdsorter som präglas av hög arbetslöshet, nedläggningar och avbefolkning. Som en del av det tioåriga forskningsprogrammet Engaging Vulnerability studerar jag sårbarhet, i detta fall flyktingskap, inte enbart som någonting negativt eller som något människor bör räddas undan ifrån, men som någonting produktivt. Vad gör flyktingarna med dessa orter? Och hur hanterar flyktingarna själva situationen?

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.