Organisation och personal

Jin Moen

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation), Ångström Academy - en del av UU Innovation

E-post:
jin.moen[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7270
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
75121 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Tvärdisciplinär samverkansledare med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Erfarenhet av kommersialisering av forskningsresultat, produktutveckling och entreprenörskap såväl som innovationssystemet och forskningsinstitut. Utbildad civilingenjör i teknisk fysik från KTH, danspedagog från Dans och cirkushögskolan samt teknologie doktor i människa-datorinteraktion från KTH.

Pressmeddelande

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.