Organisation och personal

Sigrid Schottenius Cullhed

forskare Forskare vid Kung. Vitterhetsakademien vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Antik och medeltida litteratur, receptionsteori, begreppshistoria, kulturhistoria, genusteori

Pågående forskning

"Late Antiquity in the Scholarly Imagination"

Projektets syfte är att undersöka senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande historiska och sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med estetisk tolkning och värdering av latinska texter skrivna under denna tid. 

CV

Gift med Fil. dr. Eric Cullhed, två barn födda 2013 och 2014.

Anställningar

 • 2014– Forskare vid Uppsala universitet (finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien)
 • 2013 Föräldraledig
 • 2008–2012 Doktorand i litteraturvetenskap, Göteborgs Universitet

Utbildning

 • 2009–2010 Studier i latinsk filologi, Scuola Normale Superiore di Pisa
 • 2007–2009 Studier vid Journalisthögskolan, Stockholms Universitet
 • 2002–2007 Magisterexamen i litteraturvetenskap, Stockholms Universitet
 • 2002–2005: Kandidatexamen i franska, Stockholms Universitet
 • 2004–2005 Studier i ‘Lettres modernes’, Université de Paris VII

Övrigt

 • Huvudarrangör av konferensen "Reading Late Antiquity", Kungliga Vitterhetsakademien (2015)
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå vid Göteborgs Universitet, Södertörns Högskola och Uppsala universitet
 • Gästföreläsningar och konferensmedverkan i bl.a. Uppsala, Stockholm, Göteborg, Berlin, Gent, Basel och Houston

Utmärkelser

 • Beskowska priset, Vitterhetsakademien (2014)
 • Stina och Erik Lundbergs fond, Svenska Akademien (2013)
 • Karl och Betty Warburgs fond (2012)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.