Organisation och personal

Sigrid Schottenius Cullhed

forskare Forskare vid Kung. Vitterhetsakademien vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Gift med Eric Cullhed, två barn födda 2013 och 2014.

https://vitterhetsakad.academia.edu/SigridSchotteniusCullhed

Anställningar

 • 2014–: Akademiforskare, litteraturvetenskap, Uppsala universitet (finansierad av Kungliga Vitterhetsakademien)
 • 2013–2016: Föräldraledig (27 månader)
 • 2008–2013: Doktorandtjänst, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Utbildning

 • 2008–2012: Doktorandstudier i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
 • 2009–2010: Studier i latinsk filologi, Scuola Normale Superiore di Pisa
 • 2002–2007: Magisterexamen i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
 • 2002–2005: Kandidatexamen i franska, Stockholms universitet
 • 2004–2005: Studier i ‘Lettres modernes’, Université de Paris VII

Konferensmedverkan och gästföreläsningar

 • Konferensbidrag, "Persephone in Pieces", ”Epitome. From fragmentation to re-composition (and back again)”, Academia Belgica, Rom (vt 2018)
 • Konferensbidrag, "Settling as a Mother and Doula in Sweden", ”Mothers, Mobility and Migration”, Maynooth University (vt 2018).
 • Gästseminarium, ”Läsningar av senantiken – en ny antologi och ett aktuellt forskningsfält”, Äldretextseminariet, Stockholms universitet (vt 2018).
 • Gästföreläsning, ”Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus” på ”The Classics Research Seminar”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Gästseminarium, ”Reading Late Antiquity”, på ”Late Antique Lunches”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Inledningsanförande, "When you cut in Virgil the future leaks out”, tvådagarskonferens, Nachwuchsforum Latein, Ghent University (vt 2015)
 • Konferensbidrag "När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm (vt 2013)
 • Anförande ”The Cento of Proba, Imitation, Originality and Plagiarism”, Imitation and Originality: A Classical Issue, Göteborgs universitet (vt 2013)
 • Konferensbidrag, “Reading Textual Patchwork in the Renaissance”, Weben und Gewebe in der Antike, Universität Basel (ht 2012)
 • Konferensbidrag, “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence. ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity?’, Freie Universität, Berlin (ht 2011)
 • Konferensbidrag, “Proba’s Cento: Its Author and Ancient Readers”, The Classics Renewed, Rice University, Texas (vt 2011)
 • Anförande “Proba’s Cento: Its Readers and Saint Jerome”, Literary Approaches to Latin and Greek Literature, Uppsala universitet (vt 2011)
 • Konferensbidrag “Proba and the Cento tradition”, The Small World of Late Antiquity, Uppsala University (vt 2010)
 • Konferensbidrag “Senantik diktning med eller utan författare”, Författarens ställning i litteraturvetenskapen, Göteborgs universitet (vt 2010)
 • Konferensbidrag “Probas Cento i mediehistorisk belysning”, Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, The Nordic Association for Comparative Literature (NorLit), Stockholm (ht 2009)
 • Konferensbidrag, “Typological poetics in the Cento of Proba”, Intermixti Spiritus Oris. The interface between rhetoric and poetry in Late Antiquity, Ghent University (vt 2009)

Utåtriktad verksamhet

 • Föreläsning: "Lucretias protest, Filomelas tystnad", "Lagrime e sospiri eller varför klagar nymfen?" konsert i Nacka kyrka (ht 2018)

 • Medverkan i radio: "Hypatia", P3 Historia (23 september 2018)

 • Föreläsning, ”När du skär i Vergilius läcker framtiden ut”, Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala (vt 2017)

 • Medverkan i radio: ”Vad är en musa?”, Godmorgon världen! (14 augusti 2016)

 • Medverkan i radio: ”Litterärt återbruk från Oidipus till Salander”, av Erik Hedtjärn i Godmorgon världen! (30 september 2015)

Utmärkelser

 • Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh (2017)
 • Beskowska priset, Vitterhetsakademien (2014)
 • Stina och Erik Lundbergs fond, Svenska Akademien (2013)
 • Karl och Betty Warburgs fond (2012)

Forskning

"Late Antiquity in the Scholarly Imagination"

Projektets syfte är att undersöka senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande historiska och sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med estetisk tolkning och värdering av latinska texter skrivna under denna tid.

Forskningsintressen

Antik och medeltida litteratur, genusvetenskap, receptionsestetik, begreppshistoria, kulturhistoria,

Publikationer

 • "Proba, Faltona Betitia", kommande i Oxford Classical Dictionary (Oxford/New York: Oxford University Press).
 • “The Consolation of Late Antiquity: Pierre Courcelle (1912–1980)”, kommande i The New Late Antiquity, red. M. Formisano och C. Ando (Heidelberg: Universitätsverlag Winter)
 • “Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • “Introduction”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • "Me too” ger röst åt tusentals år av tystnad.", Svenska Dagbladet, 19 oktober, s. 26.
 • “Persefone: missbrukare eller missbrukad? ”, Tidskrift för litteraturvetenskap (2017) 20–33.
 • E. Cullhed och S. Schottenius Cullhed, “Below the Tree of Life”, kommande i Roundtrip to Hades: Visits to the Underworld in Mediterranean Tradition, red. G. Ekroth och I. Nilsson (Brill: Leiden)
 • recension av Shaping Heroic Virtue. Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia, red. S. Fogelberg Rota, A. Hellerstedt (Leiden: Brill, 2015), i TFL (2016): 85–88
 • “In Bed with Virgil: Ausonius Past and Present”, Greece and Rome 63:2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) 237–250
 • “Så har myterna om ‘raserna’ och Roms undergång hållits levande”, Dagens Nyheter, 2 maj 2016
 • Recension av Anke Rondholtz, The Versatile Needle: Hosidius Geta’s Cento, Gnomon 88 (München: C. H. Beck, 2016) 462–463
 • “Patterning Past and Future: Virgil in Proba’s Biblical Cento”, Classics Renewed (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016) 97–110
 • “Sierskan Proba”, Medeltidens genus, red. L. Hermanson och A. Magnúsdóttir (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2016) 95–110
 • “När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige (Stockholm: Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien 2015) 190–202
 • Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Proba (Leiden: Brill, Mnemosyne Supplements, 2015)
 • ”Reading Textual Patchwork”, Weben und Gewebe in der Antike (Oxford: Oxbow 2015) 235–243
 • “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity’? (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014) 199–222
 • ”Parallella levnadsberättelser: Sapfo, drottning Kristina och Victoria Benedictsson”, i Liv, lust och litteratur, red. K. Hermansson et al. (Göteborg: Makadam förlag 2014) 267–273
 • “Desire in Hrotsvith’s Hagiographical Legends”, Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, red. A. Cullhed et al. (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013) 204–15
 • Proba the Prophet: Studies in the Christian Virgilian Cento of Proba (diss. Göteborg 2012)
 • “Probas Cento i mediehistorisk belysning”, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media (2010) 351–358
 • “Vergilius i lapptäcke. Om Probas skapelsehistoria”, Subaltern (2010) 54–57
 • “Typology and the Cento of Proba”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 95 (2010) 43–52

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.