Organisation och personal

Ocean Cheung

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Ocean.Cheung[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3279
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: porous materials inorganic chemistry water treatment gas separation sol-gel synthesis functional materials drug delivery

Mina kurser

Biografi

MChem (University of Warwick, UK), 2009

PhD (Stockholm University, Sweden), 2014

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.