Organisation och personal

Anna Swierczynska

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen

E-post:
Anna.Swierczynska[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Bakgrund

Fil. Mag. i Arkeologi, Lodz universitet, Polen (2010)

Fil. Mag. i Etnologi, Lodz universitet, Polen (2011), magisteruppsats: “Local Community Confronted with Resettlement. Perspective of Anthropology of Development”

År 2011-2013 jobbade jag på Etnografiska Museet i Krakow, Polen (http://etnomuzeum.eu/).

Doktorand avhandlingsprojekt: The Power of Glesbygd. “Coping Strategies” in the North

Mitt avhandlingsprojekt behandlar processerna kring och konsekvenserna av avfolkningen av Nattavaara, en by i Gällivare kommun, Norrbotten. Som många andra byar i glesbygden i nordliga delar av Sverige, lider Nattavaara av avfolkningen. Den sociala hållbarheten i samhällen som avfolkas försämras avsevärt. Lokal service som förskolor, grundskolor, bibliotek, bensinmackar, affärer, apotek, postkontor, distriktssjuksköterskor läggs ned och kollektivtrafiken begränsas – allt på grund av olönsamhet. Däremot formar invånare i dessa samhällen föreningar eller kooperativ för att behålla en del av de nedlagda tjänsterna och man anordnar olika evenemang för att hålla byarna vid liv. Kommunerna, som delvis är ansvariga för nedläggningarna, har samtidigt gjort försök till att omfördela kommunens resurser och initierat projekt vars mål och syfte är att främja och stödja samhället och de lokala grupperna som engagerat sig i frågan.

Fokus i min studie är de glesbygdsinvånare som bestämde sig för att stanna i sina byar, trots deras familjers och grannars beslut att lämna området, och trots en generell ökning av utflyttning från glesbygdsorter. Jag är intresserad av de som fortsätter vara aktiva i lokal samhället genom att själva skapa eller gå med i en av de föreningar som försöker motverka nedläggningar och begränsningen av den lokala servicen. Jag studerar och analyserar nuvarande och framtida förändringar i samhället och de utmaningar och konsekvenser som som kommer ur dessa förändringar. Framförallt undersöker jag ”anpassning strategier” av individuella invånarna och av lokala samhället. Vad tycker de, både som individuella invånare och som hela samhällen, och vad gör de för att kunna stanna i deras hembyarna? Vilka är deras förväntningar? Vilka är deras rädslor? Studiens huvudsakliga forskningsfråga är inte varför de stannar, men HUR de stannar i deras hembyar. Dessutom utreder jag de program och projekt som initierats av kommunen och hur dessa projekt organiserats, hur de har tillämpats och vilken betydelse de har haft för de invånare som valt att stanna i byn.

Undersökningen kan kopplas till en bredare forskningskontext som berör nordlig glesbygd, landsbygdsutveckling, social säkerhet och välfärd.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.