Douglas Scofield

bioinformatiker vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

E-post:
Douglas.Scofield[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6462
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala

bioinformatiker vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
douglas.scofield[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.