Organisation och personal

Emy Lindberg

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen

E-post:
emy.lindberg[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min avhandling kommer utgöra en del av ett projekt om arbetsmigration bland unga i Liberia och Ghana. Jag vill undersöka unga män och kvinnors väg till arbete, arbetsmigrationen, de informella nätverk genom vilka jobb oftast förmedlas samt arbetsmarknadens struktur. Jag gör mitt fältarbete i Ghana under 2017.

 

Mina kurser

Biografi

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.