Mathias Cöster

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
mathias.coster[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
0498-108393
Besöksadress:
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Campus Gotland Uppsala universitet
62167 Visby

Kort presentation

Verksam vid Campus Gotland som lärare, forskare och programansvarig. Undervisar i kurser inom redovisning och ekonomistyrning. Forskar om digitalisering och hur det påverkar affärsekologier samt affärs- och prismodeller. Vidare också om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål. Samverkar med aktörer i det gotländska samhället, bl.a. styrelsemedlem i företagarföreningen Tillväxt Gotland. Medverkar regelbundet i P4 Radio Gotland med programinslaget "Företagsdoktorerna".

Mina kurser

Biografi

Disputerade 2007 med en avhandling om hur digitaliseringen har omvandlat den grafiska industrin. Var under forskarstudierna doktorand vid Ekonomiska informationssystem (EIS) i Linöping och associerad till forskarskolan Management och IT (MIT). Har varit verksam som adjunkt och lektor vid Campus Gotland sedan 2003. Sedan disputationen arbetat med forskning om digitalisering och hur det påverkar affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.