Johanna Feiff

ekonom (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
johanna.feiff[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3462
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
- 2019-09-30

ekonomiadministratör (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
johanna.feiff[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 3462
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala
Tjänstledig:
- 2019-09-30

administratör vid Institutionen för informatik och media

E-post:
johanna.feiff[AT-tecken]im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med löpande ekonomiadministration samt budget och bokslut för UPPMAX, UPMARC och Programkontoret för Internet of Things, IoT.

Jag arbetar även med den ekonomiska redovisingen för ett ERC-projekt som heter TissueMaps.

Föräldraledig 180427- prel. 191001

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.