Organisation och personal

Simon Lundin

personaladministratör vid Personalavdelningen, Personaladministrativa funktionen

E-post:
Simon.Lundin[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1738
Besöksadress:
Sturegatan 4
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

personaladministratör vid Avdelningen för ekonomi och upphandling, Enheten för upphandling och inköp

Besöksadress:
Informationsteknologiskt centrum
Lägerhyddsvägen 2B, hus 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 887
751 08 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.